Home / Tag Archives: Thuật Ủy Quyền Và Giám Sát

Tag Archives: Thuật Ủy Quyền Và Giám Sát

Thuật Ủy Quyền Và Giám Sát – Brian Tracy

   Những nhà lãnh đạo tài ba luôn biết cách đạt đến thành công nhờ vào khả năng vận dụng năng lực ủy quyền. Họ luôn nắm rõ được sức mạnh của việc ủy quyền khi biết “chọn mặt gửi vàng”. Với khối lượng công việc ngày một đồ sộ …

Read More »