Home / Tag Archives: Thu Trần

Tag Archives: Thu Trần

Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận – Thu Trần và Trịnh Tiểu Lan

   Có câu cách ngôn “Ở nhà nhờ bố mẹ, ra ngoài cậy bạn bè”, nói như vậy đủ hiểu quan hệ xã hội có vai trò quan trọng thế nào trong đời sống. Tuy nhiên quan hệ xã hội lại cũng là chuyện phức tạp nhất. Học ăn học …

Read More »