Home / Tag Archives: Brian Tracy

Tag Archives: Brian Tracy

Thuật Ủy Quyền Và Giám Sát – Brian Tracy

   Những nhà lãnh đạo tài ba luôn biết cách đạt đến thành công nhờ vào khả năng vận dụng năng lực ủy quyền. Họ luôn nắm rõ được sức mạnh của việc ủy quyền khi biết “chọn mặt gửi vàng”. Với khối lượng công việc ngày một đồ sộ …

Read More »

Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài – Brian Tracy

   “Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài” là một cuốn sách hữu ích cho tất cả những nhà quản lý, doanh nhân, nhân viên điều hành… những người có công việc liên quan đến công tác tuyển dụng. Qua mỗi chương, bạn sẽ từng bước học được những …

Read More »

Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên – Brian Tracy

   Với tư cách một nhà quản lý, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của bạn là khuyến khích nhân viên dưới quyền nỗ lực hết sức mình trong công việc. Các nhà quản lý biết cách tạo ra những môi trường tích cực, khuyến khích khen thưởng …

Read More »

Quà Tặng Cho Người Muốn Thành Công – Brian Tracy

   “Nếu cuộc sống của bạn hoàn hảo quá thì cuộc sống đó sẽ như thế nào?    Trừ khi bạn không muốn nữa, còn không, những gì bạn muốn đạt được trong đời thì vô hạn.    Bạn từ đâu đến không quan trọng, vấn đề quan trọng là …

Read More »